2013-02-20 17:27 #0 av: PiganX

Självskadebeteende är ett självdestruktivt beteende som innebär att man avsiktligt utsätter sin kropp för skada, exempelvis genom att missbruka alkohol/narkotika, svälta sig, hetsäta, prostituera, skära eller bränna sig själv. Det finns många olika anledningar till varför man gör det.

Varför skadar man sig själv? 
Den frågan finns det många olika svar på, och inget svar är mer rätt än något annat eftersom det är individuellt varför man gör det. Vissa skadar sig för att straffa sig själva medan andra gör det för att hantera övermäktiga känslor. Självskadebeteende är väldigt sällan försök till att ta sitt liv, utan handlar snarare om att orka fortsätta leva trots en plågsam situation. Många som skadar sig känner en trygghet i att ersätta den psykiska smärtan med en fysisk.

Hur kan ett självskadebeteende se ut? 
Som jag nämnde tidigare finns det många olika former, och de flesta tänker antagligen på unga tjejer som skär sig när man nämner självdestruktivitet. Men många glömmer bort att alkohol- och narkotikamissbruk också är ett slags självskadebeteende, eftersom man genom att använda dessa droger "flyr" från verkligheten, precis som när man skär/bränner sig. Men det är bara tillfälligt, eftersom ångesten kommer tillbaks igen, och ibland mår man ännu värre då. Ätstörningar är också ett slags självskadebeteende, eftersom man avsiktligt skadar sig själv när man äter för mycket eller svälter sig själv.

Vad gör man som anhörig? 
Det är aldrig lätt att se någon man tycker om skada sig själv, vilken form av självdestruktivitet det än handlar om. Om personen i fråga är över 18 år så väljer hen själv ifall hen vill ha hjälp eller inte. Men du som anhörig kan föreslå en kurator eller psykolog, eller kanske själv börja gå till någon liknande, för att få hjälp med att hantera situationen. Något väldigt viktigt att tänka på är att inte döma eller kritisera självskadorna och istället fokusera på den bakomliggande orsak till självdestruktiviteten.

Hur får man hjälp? 
Många som skadar sig känner att de innerst inne vill ha hjälp, men de förmår sig inte att söka hjälpen. Det kan kännas enklare att bara låta det vara, eller så skäms man för det man gör eller hur man känner, vilket gör att man blir rädd för att öppna sig. Men det är viktigt att bryta beteendet så fort man kan, eftersom det blir svårare att sluta ju längre det pågår. Tala med någon du litar på, dina föräldrar, lärare/kollegor eller kontakta våren direkt själv. Du kan kontakta vårdcentralen, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin eller den en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för vuxna.

Vad får man för hjälp? 
Terapi och läkemedel är två behandlingsmetoder som kan hjälpa dig att sluta skada dig själv, ofta kombineras dom för bästa möjliga effekt. Kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och mentaliseringsbaserad terapi (MBT) är tre psykoterapeutiska behandlingsmetoder som kan vara framgångsrika vid självskadebeteende.

Hur gör man för att försöka sluta själv? 
Det första steget är att göra dig själv metveten om vilka konsekvenser självskadorna har för ditt långsiktiga mående, och din självrespekt. Tänk igenom tillfällen när du velat skada dig men stått emot, och försök hitta motivation där. Får du lust att skada dig så kan du försöka be en närstående om hjälp, och kanske hitta på något att göra tillsammans som får dig att tänka på annat. Försök att göra tvärtemot vad självhatet och skamkänslorna säger, och ta hand om dig själv på ett bra sätt. Minska kraven på dig själv och känn dig lyckad när du lyckas göra något bra, för dig själv eller någon annan.

Många som skadar sig själva försöker fly från något som gnager inom dom, exempelvis något jobbigt som hänt tidigare. Om det är så, så bör man försöka reda ut vad det är, och konfrontera de känslorna som uppstår istället för att fly från dem. Annars kommer man inte klara av att sluta skada sig.

Kom ihåg att du är en värdefull människa som är värd att älskas, vad som än händer!